[Standard Disclaimer: This event is not an AusCham event. It is promoted in good faith below as an event that may or may not be of interest to AusCham’s members.]

Hệ thống quản trị hiệu quả dành cho doanh nghiệp – Effective Business Management do Aus4Skills (Australian Alumni in Vietnam) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ OOC và Đại học RMIT tổ chức tại Hà Nội.

Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động “Ứng dụng công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp – Technology Advancing Business” dành cho nhóm cựu sinh Australia lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh mà Australian Alumni in Vietnam xây dựng.

Buổi hướng dẫn là một cơ hội đặc biệt dành cho cựu sinh Australia đang là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý trong doanh nghiệp (ưu tiên doanh nghiệp xã hội, NGO trong nước, khởi nghiệp từ 2 năm trở lên) muốn bổ sung kĩ năng và kiến thức chuyên sâu về xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp.

 • Người hướng dẫn: Bà Nguyễn Thị Nam Phương, là Cựu sinh Australia với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự và tư vấn hệ thống quản trị

– Thạc sỹ Đại học New South Wales
– Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD
– Giám đốc R&D, Công ty OOC Technology Solutions Co.
– Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhân sự

 • Thời gian: Thứ Bảy 26/10/2019 | 08:30 – 15:30 (trà, café, bữa trưa nhẹ giao lưu)
 • Địa điểm: Đại học RMIT Hà Nội, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội (Tầng 5)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Đăng ký tham gia: https://www.surveymonkey.com/r/CoachingStartupHN26Oct, trước ngày 20/10/2019
 • Click HERE for Agenda

Vui lòng theo dõi Facebook của Australian Alumni in Vietnam để có thông tin cập nhật.


Improving corporate governance skills

Are you worried about issues related to system administration, human resource management and financial management?
Are you looking for tools to support your organization in these areas?

The workshop series “Technology Advancing Business” for the group of Economics and Business alumni may bring you effective answers.

The first coaching “Effective business management” organized by Australian alumni in Vietnam in cooperation with OOC and RMIT University to find solutions for business management as well as improve skills for Alumni who are founders, business owners, or business managers.

 • Guest speaker: Ms. Nguyen Thi Nam Phuong – Australian Alumni with 20 years of experience in the field of human resource management and management system consultancy.
 • Date and Time: Saturday, October 26, 2019  | 08:30 – 15:30 (networking lunch, tea and coffee included)
 • Venue (Tentatively): RMIT Hanoi – Handi Resco Building, 521 Kim Ma, Ba Dinh distr., Hanoi
 • Language: Vietnamese only
 • Register before 20 October via: https://www.surveymonkey.com/r/CoachingStartupHN26Oct
 • Click HERE for Agenda

Updates on the session will be available on our Australian Alumni in Vietnam Facebook