Binh Duong
Date: Tue, 20 Jan 2015
Time: 8:15am – 11:45am
Venue: Level 21, Becamex Tower, 230 Binh Duong Boulevard, Thu Dau Mot, Binh Duong
Language: Vietnamese
Free-of-charge seminar
Register: by 21 Jan 2015, Email: Ms. Thu Thi Ngoc Tran thu.ngoc.tran@vn.ey.com, +84 8 3824 5252 – Ext 8351

Vung Tau

 

Date: Friday, 23 Jan 2015
Time: 8:15am – 11:45am
Venue: Palace Hotel, A.01 Nguyen Trai, Vung Tau, Vietnam
Language: Vietnamese
Free-of-charge seminar
Register: by 21 Jan 2015, Email: Ms. Thu Thi Ngoc Tran thu.ngoc.tran@vn.ey.com, +84 8 3824 5252 – Ext 8351

Dong Nai
Date: Tue, 27 Jan 2015
Time: 8:15am – 11:45am
Venue: Sonadezi Restaurant, 35 Street 3A, Bien Hoa Industrial Zone, Dong Nai
Language: Vietnamese
Free-of-charge seminar
Register: by 21 Jan 2015, Email: Ms. Thu Thi Ngoc Tran thu.ngoc.tran@vn.ey.com, +84 8 3824 5252 – Ext 8351