Hong Ngoc General Hospital

Hong Ngoc General Hospital

10% discount to all services (except consumables, medications, surgery and other special services)

1. Giảm 10% dịch vụ cận lâm sàng
(không bao gồm thuốc, vật tư tiêu hao, thủ thuật, phẫu thuật, nha khoa và các dịch vụ đặc biệt khác).

Discount 10% all the subclinical services
(exclusive of medicine, medical equipment and consumables, surgery, dental services, unique services and other examination packages)

2. Giảm 10% các gói khám sức khỏe trọn gói bao gồm: Các gói Khám sức khỏe định kỳ, gói khám tầm soát ung thư, tiền hôn nhân, khám sức khỏe làm giấy phép lao động.
Discount 10% on health check package including: Annual health check-up package, cancer screening package, pre-marriage package, health examination for work permit package.

3. Giảm 10% dịch vụ Thẩm mỹ
Discount 10% cosmetic services

4. Giảm 05% gói thai sản- sinh con.
Discount 5% Maternity package

5. Giảm 10% dịch vụ khám tại nhà (chỉ áp dụng trong giờ hành chính, không áp dụng vào ngày lễ tết)
Discount 10% Home Medical Services (only apply in working hours, no applied on Holiday)

6. Giảm 10% các dịch vụ răng thẩm mỹ (bao gồm niềng răng, implant và răng sứ)
Discount 10% cosmetic dental services (including braces, implants and porcelain teeth)

Services

Medical Service

Valid Until
December 31, 2021
Special Notes

Offer only applied to given membership card of AusCham and not applied to the services which are direct billing to the insurances & not conjunction with other promotions

Company Address

No 8 Chau Van Liem Street, Phu Do Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Company Generic Email
Contact Person Phone

024 3927 5568