QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

I. Nguyên tắc chung

AUSCHAM VN do Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) xây dựng và vận hành nhằm mục đích thúc đẩy và kết nối cộng đồng kinh doanh giữa Úc và Việt Nam. Liên kết và tạo sân chơi cũng như các cuộc gặp gỡ giữa các Hội viên với nhau và với những Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân chưa phải là Hội viên của AusCham thông qua các sự kiện và các buổi hội thảo chuyên đề. Để từ đó tạo cơ hội đầu tư và hiểu biết về thị trường kinh doanh tại Việt Nam
Sự kiện và các buổi hội thảo chuyên đề do AusCham tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia AUSCHAM VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của AUSCHAM VN.

II. Quy định chung

Định nghĩa chung:

AusCham là tổ chức phi lợi nhuận nhận đóng góp từ Hội viên thông qua phí Hội viên hằng năm và tổ chức các sự kiện và hội thảo chuyên đề có thu phí. Vì vậy tất cả các khoản phí của AusCham đều không bao gồm thuế VAT cũng như không xuất hóa đơn VAT.

 • Người dùng: là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia, tìm hiểu và gặp gỡ lẫn nhau bằng cách tham gia làm Hội viên hoặc tham dự các sự kiện do AusCham tổ chức. Người dùng: là bao gồm cả Hội viên và Khách.
 • Người dùng tham gia AUSCHAM VN là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn trở thành Hội viên của AusCham hoặc muốn tham gia các sự kiện, hội thảo chuyên đề do AusCham tổ chức.
 • Người dùng phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị AUSCHAM VN chính thức công nhận và được phép sử dụng.
 • Khi đăng ký là Người dùng của AUSCHAM VN, Người dùng hiểu rằng: Người dùng có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia vào AUSCHAM VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của AUSCHAM VN.

III. Quy trình giao dịch:

Khi có nhu cầu muốn trở thành Hội viên hoặc muốn tham dự các sự kiện, hội thảo chuyên đề do AusCham tổ chức trên AUSCHAM VN, Người dùng nên thực hiện theo các bước sau đây:

A. Muốn trở thành Hội viên của AusCham:

MEMBERSHIP CATEGORY ANNUAL FEE AANNUAL FEE (GREATER HCMC AND GREATER HANOI) (*) ANNUAL FEE (PROVINCIAL CITIES) (**)
Alumni (Non Voting)

Alumni (Non Voting) – Introduction Fee

Charity (Non Voting)

VND 1,000,000
VND 500,000
VND1,500,000 VND1,500,000 VND500,000
(Each nominee from 4th )
Corporate Associate (Non Voting)

Corporate Non-resident (Non Voting)

Corporate Ordinary (Voting)

VND14,000,000 VND7,500,000 VND1,500,000
(Each nominee from 4th )
VND7,500,000 VND1,500,000
(Each nominee from 4th )
VND14,000,000 VND7,500,000 VND1,500,000
(Each nominee from 4th )
Individual Associate (Non Voting) VND5,800,000
Individual Non-resident (Non Voting)

Individual Ordinary (Voting)

SME Associate (Non Voting)

VND2,500,000
VND5,800,000
VND10,000,000 VND5,000,000 VND1,500,000
(Each nominee from 3rd )
Alumni (Non Voting)

Alumni (Non Voting) – Introduction Fee

VND 1,000,000
VND 500,000
 • Lựa chọn loại hình Hội viên phù hợp hoặc sự kiện muốn tham gia và chọn “Đăng ký”

 • Chọn hình thức thanh toán phù hợp

 • Cập nhật thành công

 • Người dùng kiểm tra email để nhận được thông tin cụ thể hơn

B. Đăng ký tham dự các sự kiện, hội thảo chuyên đề:

 • Chọn sự kiện đang quan tâm và muốn đăng ký tham gia

 • Chọn địa điểm muốn tham gia và nhấn nút “Đăng ký”

 • Chọn hình thức thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khác

 • Đăng ký thành công

 • Người dùng kiểm tra email để nhận được thông tin cụ thể hơn

Tải ứng dụng AusCham: