Our Board Members

Board Member

President, HCMC based
Vice-President, Hanoi based
Treasurer, Danang based
Secretary, HCMC based
Director, HCMC based
Director, Hanoi based
Director, HCMC based
Director, HCMC based
Director, HCMC based
Director, Hanoi based
Director, Hanoi based
Director, HCMC based

Ex-Officio

Ex-officio, Hanoi based
Ex-officio, HCMC based