Our Board Members

Board Member

President, HCMC based
Vice President, Hanoi based
Treasurer, HCMC based
Secretary, HCMC based
Director, HCMC based
Director, Hanoi based
Director, HCMC based
Director, HCMC based
Director, HCMC based
Director, Hanoi based
Director, Hanoi based
Director, HCMC based

Ex-Officio

Ex-officio, Hanoi based

Rebecca Ball

Ex-officio, HCMC based